1. Voorwaarden

Het motorvoertuig waarmee wordt deelgenomen dient (indien van toepassing) voorzien te zijn van een geldig APK bewijs en een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid die geldig is gedurende klassieke rallies. De bestuurder dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Tijdens de documentencontrole zullen APK- en rijbewijs worden gecontroleerd.

  1. Betaling

U kunt betalen door het inschrijfgeld over te maken op bankrekening IBAN: NL52 SNSB 0946 704 090, t.n.v. Stichting De Wegkruisers te Amsterdam o.v.v. “Inschrijving ROZ Classic” en de naam van de equipe.

Let op!! Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld!

  1. Klassen en bouwjaar

Er kan worden ingeschreven in de master-, sport- of toerklasse met auto die op 3 maart 2018 minimaal 30 jaar oud is. Uitsluitend in de toerklasse kan worden deelgenomen met een nieuwere auto, die dan wordt ingedeeld in de “Youngtimer” toerklasse, waarvoor een apart klassement wordt opgemaakt. De rally is voor de Classic- en Youngtimer toerklasse rittechnisch gelijk.

  1. Maximum aantal

Gezien de logistiek en de capaciteit van het hotel is er plaats voor maximaal 100 equipes. Boven dit aantal wordt een wachtlijst ingesteld. Het is dus zaak niet te lang te wachten met de inschrijving.

  1. Annuleren

Mocht u na inschrijving en betaling door omstandigheden uw deelname annuleren, dan wordt er als volgt gerestitueerd: Bij annulering ;

  • tot en met 10 januari 2018 – Restitutie van het inschrijfgeld minus € 50,-
  • van 11 januari tot 10 februari – Restitutie van 50% het inschrijfgeld
  • na 10 februari 2018 – Geen restitutie.

In het onverhoopte geval dat de ROZ Classic door overmacht niet door kan gaan, door bijvoorbeeld vogelgriep of andere niet voorziene omstandigheden dan volgt restitutie van het inschrijfgeld minus een bijdrage in de tot dan gemaakte kosten.

  1. Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de inschrijver worden door de organisatie steeds met inachtneming van de geldende privacywetgeving en met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens opgeslagen en beheerd. De organisatie zal de persoonsgegevens van inschrijver alleen gebruiken ten behoeve van haar eigen dienstverlening, alsmede informatievoorziening gerelateerd aan het evenement. Inschrijver geeft de organisatie uitdrukkelijk toestemming voor dit gebruik. De inschrijver kan altijd verzoeken emailadressen e.d. van mailingljsten te verwijderen, door een e-mail te sturen naar : organisatie@rozclassic.nl