DE NIEUWE RALLY VAN DE RANDSTAD

INFORMATIE

– 22 APRIL start en finish bij Giacomini Amsterdam
– Bij voorkeur (klassieke) Alfa Romeo’s (uitsluitend Italiaanse auto’s) worden toegelaten
– wedstrijdgebied: midden Nederland
– kaartleestraject op topografische kaart 1:50.000
– totale lengte ca. 110 km
– deelname in sport-of toerklasse
– deelnamekosten € 95,- per equipe
– inclusief rallyschilden, koffie bij de start, routeboeken in kleur
– goed verzorgde Italiaanse lunch
– ­­route uitgezet door Jaap Daamen en Adrie Brugmans

INSCHRIJVEN

GIACOMINI AMSTERDAM

Pieter Braayweg 207
1114 AJ Amsterdam

020 – 419 5000
06 – 515 29 272
info@giacominiamsterdam.nl

ROUTE

GIACOMINI AMSTERDAM

VOORWAARDEN

  1. Voorwaarden

Het motorvoertuig waarmee wordt deelgenomen dient (indien van toepassing) voorzien te zijn van een geldig APK bewijs en een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid die geldig is gedurende klassieke rallies. De bestuurder dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Tijdens de documentencontrole zullen APK- en rijbewijs worden gecontroleerd.

  1. Betaling

U kunt betalen door het inschrijfgeld over te maken op bankrekening IBAN: NL35 ABNA 0497 714 981, t.n.v. Giacomini Motorsport BV te Amsterdam o.v.v. “Inschrijving Giacomini Classic” en de naam van de equipe.

Let op!! Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld!

  1. Klassen en bouwjaar

Er kan worden ingeschreven in de sport- of toerklasse met een auto die op 1 april 2018 minimaal 30 jaar oud is. Uitsluitend in de toerklasse kan worden deelgenomen met een nieuwere auto, die dan wordt ingedeeld in de “Youngtimer” toerklasse, waarvoor een apart klassement wordt opgemaakt. De rally is voor de Classic- en Youngtimer toerklasse rittechnisch gelijk.

  1. Maximum aantal

Gezien de capaciteit van de locatie is er plaats voor maximaal 100 equipes. Boven dit aantal wordt een wachtlijst ingesteld. Het is dus zaak niet te lang te wachten met de inschrijving.

  1. Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de inschrijver worden door de organisatie steeds met inachtneming van de geldende privacywetgeving en met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens opgeslagen en beheerd. De organisatie zal de persoonsgegevens van inschrijver alleen gebruiken voor de inschrijflijst op deze website. De inschrijver kan altijd verzoeken emailadressen e.d. van mailingljsten te verwijderen, door een e-mail te sturen naar : info@giacominiamsterdam.nl

© websaloon 2018